Nationale Dialoog Bouwcultuur

Met de ondertekening van de Verklaring van Davos in 2018, versterkt door de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), heeft Nederland de verantwoordelijkheid genomen dat iedere ingreep in de fysieke leefomgeving zal bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Iedere keuze die veranderingen in onze fysieke leefomgeving tot gevolg heeft, iedere handeling, ieder contact werkt door op de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Ruimtelijke kwaliteit is niet een op zichzelf staand doel, maar het waarneembare resultaat van alle beslissingen die wij vanuit onze verschillende rollen dagelijks nemen. Het doel van de Nationale Dialoog Bouwcultuur is in de komende 10 jaar een antwoord te vinden op de vraag: HOE zorgen we ervoor dat iedere ingreep in de fysieke leefomgeving bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit?

Om de dialoog gaande te houden, is het (IM)Pact-netwerk van ‘bouwcultuur ambassadeurs’ opgezet. Dit netwerk vormt de kerngroep van de Nationale Dialoog Bouwcultuur. De mensen in dit netwerk committeren zich niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk en handelen vanuit inhoudelijke kwaliteitsambitie. Dit netwerk met de (IM)Pact-sessies en het tweejaarlijkse evenement als instrument vormen het continuüm van de Nationale Dialoog Bouwcultuur.

Van de (IM)pact-sessies worden kronieken geschreven door Fred Feddes:

Contact
Voor vragen over de Nationale Dialoog Bouwcultuur kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Dorien de Voogt
m: dorien.devoogt@deltametropool.nl
t: 06-43787637

lees hier over Samenwerken aan omgevingskwaliteit in het landelijk gebied

Nationale Dialoog Bouwcultuur is een samenwerkingsverband van
BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
BNSP Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen
Bouwend Nederland
CRA College van Rijksadviseurs
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NVDE Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
VAWR Vereniging van Architecten in de Restauratie
VNO NCW
Landschapsbeheer
Staatsbosbeheer
Kunsten ’92
Koninklijke BAM Groep
NVTL Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
Erfgoedvereniging Heemschut
Europa Nostra
Vitens
VVM Netwerk van Milieu professionals
Architectuur Lokaal
NederLandBovenWater
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Vereniging Deltametropool

Nationale Dialoog Bouwcultuur wordt gefaciliteerd door

Federatie Ruimtelijke KwaliteitVereniging Deltra Metropool

Nationale Dialoog Bouwcultuur wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van Onderwijs Cultuur en WetenschapMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties