Programma

OCHTENDPROGRAMMA

09.30 Inloop

10.00 Start programma

Opening en welkom
Dagvoorzitter: Leen Verbeek, voorzitter FRK en Commissaris van de Koning in Flevoland

Toelichtend gesprek o.l.v. Natasja van den Berg met Marijke van Hees en Floris Alkemade over het advies Verder met de Verklaring van Davos.
Marijke van Hees, voorzitter Raad voor Cultuur
Floris Alkemade, College van Rijksadviseurs
met kort Q + A o.l.v. Natasja van den Berg (Tertium), gespreksleider

Plenaire, interactieve sessie ‘Bouwcultuur = de kracht van verbinden’

Onder leiding van Natasja van den Berg en aangejaagd door zeven pitchers gaan rijksbouwmeester Floris Alkemade en Vlaams bouwmeester Leo van Broeck in dialoog met de zaal. Doel: blootleggen van de  belangrijkste urgenties in relatie tot de Nederlandse bouwcultuur en het Nieuwe Nederland. 

Aanjagers:

1. Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie, Ministerie BZK 
2. Désirée Uitzetter, bestuursvoorzitter NEPROM; directeur Gebiedsontwikkeling BPD
3. Jeroen van Erp, bestuurslid Kunsten ’92; praktijkhoogleraar Concept Design, TU Delft; strateeg Fabrique
4. Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
5. Pieter Huijbregts, initiatiefnemer Netwerk Conceptueel Bouwen
6. Ellen Masselink, director Strategic Partnerships, BAM Infra Nederland
7. Paul Roncken, onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie Utrecht; universitair docent WUR

Beeldende reflectie op de Nederlandse bouwcultuur door fotograaf des Vaderlands: Jan Dirk van der Burg

12.30 Lunch (terreinverkenningen en kunstwerk Secret Operation 610 in actie)

MIDDAGPROGRAMMA 

13.30 Keynote Marleen Stikker ‘Bouwcultuur en inclusiviteit. Over publieke waarden, publiek onderzoek en onze leefomgeving.’

8 werksessies Bouwcultuur, de kracht van verbinden (1,5 uur)

Plenair middagprogramma

Impressie werksessies + PACT VAN SOESTERBERG

DG Cultuur + Media (ministerie OCW) Barbera Wolfensberger
Programma-DG Omgevingswet (Ministerie BZK) Erik Jan van Kempen
 

16.45 Borrel (terreinverkenningen en kunstwerk Secret Operation 610 in actie)

18.00 Einde missie