Kunt u dit bericht niet goed lezen, klik dan hier.
 
Nationale dialoog bouwcultuur header
 
 

UITNODIGING | NATIONALE DIALOOG BOUWCULTUUR | PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG

Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties en werken door in de kwaliteit van onze leefomgeving. 

In de komende jaren gaan we intensief en met zoveel mogelijk mensen in dialoog over de toekomstige inrichting van onze fysieke leefomgeving, onze verantwoordelijkheden en onze ruimtelijke, culturele en financiële ambities. Met als belangrijkste rode draad: Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? 

Op 5 maart 2020 starten we, in navolging van Fiks Nederland, met een landelijke manifestatie op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Dan organiseren de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog. Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen?

Waarom?

• Omdat de kwaliteit en leefbaarheid van onze ruimtelijke omgeving een gezamenlijk doel is.

• Omdat bouwen ook een culturele daad is.

• Omdat we vanuit onze bouwcultuur een bijdrage willen leveren aan het streven naar een kwalitatief hoogwaardige Europese Baukultur, vastgelegd in de Verklaring van Davos 2018.

• Omdat het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur binnenkort een advies uitbrengen over de Nederlandse uitwerking van de Verklaring van Davos 2018.

• Omdat de nieuwe Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (en ook de vervanging van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp, ARO) vragen om integrale belangenafweging en nieuwe werkvormen, door alle vertrouwde instituties en (bestuurs)lagen heen.

Voor wie?
Voor professionals die dagelijks werken aan de ruimtelijke en culturele toekomst van Nederland, maar elkaar niet, te weinig of alleen op vertrouwd terrein spreken: ontwerpers, adviseurs, bouwers, kunstenaars, investeerders, erfgoedprofessionals, architecten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, opdrachtgevers en bestuurders. 

Waar + wanneer?
5 maart 2020 van 10.00 tot 17.00 uur inclusief terreinverkenningen en afsluitende borrel.
Inloop 9.30 uur. Start programma 10.00 uur.
Park Vliegbasis Soesterberg: Shelter 611, Commandobunker, Secret Operation 610.
Hertenlaan, Den Dolder. 
Toegang: € 150 inclusief lunch, borrel en publicatie

Met wie? 
De Nationale Dialoog is mede mogelijk gemaakt door: 
De ministeries van OCW en BZK, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het College van Rijksadviseurs. 
Samenwerkingspartners: 
BNA, BNSP, Bouwend Nederland, DutchCulture, Federatie Grote Monumentengemeenten, NEPROM, NVDE, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor Cultuur, Studio Frank Havermans, Topteam Creatieve Industrie, VAWR en Vereniging Deltametropool.
Organisatie: 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ‘92

Wat?
Lees meer over het programma en de werksessies, met o.a. Marleen Stikker, Floris Alkemade, Fotograaf des Vaderlands Dirk van der Burg, Marijke van Hees, Leen Verbeek, het Pact van Soesterberg en zeer vele anderen.

Aanmelden
Meldt u zich hieronder snel aan:

Graag tot 5 maart!               

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit                                          Kunsten ‘92

www.nationaledialoogbouwcultuur.nl

 
 

Klik hier om u af te melden voor alle e-mails m.b.t. Nationale dialoog bouwcultuur